سپتیک تانک

 

 

 

 

ساده ترين و ارزان ترین نوع تصفيه خانه فاضلاب سپتیک تانك می باشد كه نیازی به هیچ گونه تجهیزات الکترومکانیکال نداشته و متعاقبا هزینه های انرژی و اپراتوری نیز  ندارد. فرایند تصفيه فاضلاب در آن توسط تصفیه بیولوژیکی توسط میکروارگانیسم ها یا باكتريهاي بي هوازي و ته نشینی به طور همزمان در آن انجام مي گيرد. شایان ذکر است که تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک به طور کامل انجام نمی ­پذیرد و حدود 30 تا 50 درصد آلاینده های فاضلاب حذف می گردد که تقریبا معادل با حوض ته نشینی اولیه در تصفیه خانه های بزرگ است. جنس مخزن سپتیک تانك می تواند پلی اتلینی، فایبر گلاس، بتنی و ... باشد که معمولا در کارخانه ساخته شده و در محل نصب می گردد.

سپتیک تانک پلی اتیلنی            سپتیک تانک فایبرگلاس

مقاله بهبود عملکرد سپتیک         نکات مهم در نصب سپتیک

محاسبه حجم سپتیک تانک