هوادهی گسترده (EAAS)

 

روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب دارای انواع مختلفی شامل لجن فعال متعارف، هوادهی گسترده و تماس و تثبیت می باشد. روش هوادهی گسترده یا EAAS) Extended Aeration Activated Sludge) با توجه به مزایای فنی و اقتصادی یکی از روش های متداول در تصفیه خانه های کوچک فاضلاب بهداشتی انسانی و صنعتی می باشد. تفاوت اصلی این روش با فرایند لجن فعال متعارف، عدم نیاز به مخزن ته نشینی اولیه، بزرگ تر بودن مخزن هوادهی (زمان هواهی بیشتر) و تولید لجن مازاد کمتر در دبی یکسان فاضلاب می باشد.

 

پکیج های تصفیه فاضلاب با روش هوادهی گسترده شرکت آرتین شامل بخش های زیر است:

1-      آشغالگیر 2- مخزن هوادهی 3- مخزن ته نشینی 4- سیستم بازگشت لجن از ته نشینی به هوادهی 5- مخزن گندزدایی با کلر 6- مخزن دخیره سازی و تغلیظ لجن 7- تابلو برق 8- تجهیزات الکترومکانیکال مانند بلوئر

مزایای پکیج های این شرکت عبارت است از:

1-      فرایند از نوع هوازی بوده و میزان تولید و انتشار بوی نامطبوع بسیار ناچیز است.

2-      راندمان بالای تصفیه و امکان توسعه در آینده

3-      پکیج فضای کمی را اشغال نموده و امکان جابجایی آن در آینده وجود دارد.

4-      فرایند ساده و عدم نیاز به اپراتور متخصص

5-      استفاده از تجهیزات مرغوب و اورجینال و متعاقبا کیفیت و عمر بیشتر

6-      تولید لجن مازاد کمتر نسبت به سایر فرایندها