پکیج بیوراکتور غشایی MBR

  بيوراکتورهاي غشايي (MBR ) از یک راکتور بیولوژیکی (بیوراکتور) با بیومس معلق و غشاهای میکروفیلتر عمدتاً با قطر منافذ 1 تا 4 میکرون جهت جداسازی ذرات جامد تشکیل شده است. و دارای کاربردهای بسیار زیادی در تصفیه فاضلاب هستند. این سیستمها ممکن است با راکتورهای دارای بیومس معلق هوازی یا بی­هوازی بکار روند. بیورکتورهای غشایی (MBR) شرکت آرتین می توانند کیفیت خروجی را در حد خروجی حاصل از ترکیب ته نشینی ثانویه و میکروفیلتراسیون، بدون نياز به زلالساز یا ته نشینی ثانویه برسانند.

مزایا:

فرآیند غشایی یک سد فیزیکی را جهت جلوگیری از عبور ارگانیسمها ایجاد می­نماید بطوریکه ارگانیسم های بیشتری تا 3 و حتی 5  برابر روش لجن فعال مرسوم در فرآیند تصفیه مشارکت می­نمایند و زمان ماند سلولي ارگانيسمها مستقل از زمان ماند هيدروليكي طولاني تر مي گردد. این روش همچنین نسبت به روش لجن فعال مرسوم نیاز به فضای کمتری دارد (حدود 30 تا 50 درصد فضاي كمتر با همان اهداف تصفيه). این کارایی فضا اجازه توسعه تاسیسات حاضر را تا 3 تا 5 برابر ظرفیت موجود را بدون گسترش فضاي تصفیه خانه حاضر را می­دهد.کیفیت خروجی آن (به ويژه در حذف ذرات معلق) نیز بالا بوده و استانداردهاي سخت گيرانه خروجي فاضلاب را تامين مي نمايد. همچنين هزينه اوليه احداث اين سيستم از روش لجن فعال مرسوم ارزان تر مي باشد.

معايب:

معايب اين سيستم عبارتند از هزینه اولیه جهت ساخت پکیج MBR در مقایسه با سایر روش ها بسیار بالاست. گرفتگي غيراجتناب غشا، نياز به بكواش و شستشوي شيميايي غشاها به صورت متناوب كه موجب افزايش هزينه هاي بهره برداري مي گردد كه بيش از هزينه هاي راهبري روش لجن فعال متعارف مي باشد. پیش تصفیه فاضلاب خام و غربالگری مناسب جهت کارکرد مناسب سیستم MBR یک رکن اساسی می­باشد. زیرا اين سیستم نسبت به مواد ساینده و زبر مانند سنگریزه و همچنين اجسام نازک و باریک مانند مو و الیاف نخ بسیار حساس می­باشد. تجمع مواد مذکور می تواند باعث مسدودی و یا خرابی غشا گردد. بنابراین یک فرآیند مکانيکی جهت جداسازی مواد زبر، سنگریزه­ ها و شن و غربالگری مواد ريز برای سیستم MBR در یک تصفیه خانه فاضلاب شهری و با مقیاس بزرگ الزامی است.

کارکرد اصلی غشا جداسازی مخلوطی از مواد با یک فیلم نازک منتخب می­باشد در سیستم های فیلتراسیون غشايي که بصورت گسترده در سیستم های تصفیه فاضلاب و آب بکار می­رود، نیروی هدایت کننده، اختلاف فشار در دو طرف غشا می­باشد.